Zhengzhou Baisha Notrh Big Date Office Buildings at ISOZAKI + HuQian Partners

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Project at ISOZAKI + HuQian Partners(link).
The copyright of the product belongs to ISOZAKI + HuQian Partners.